tillkännage

tillkännage
• kungöra, offentliggöra, tillkännage, meddela, proklamera, publicera
• rapportera, meddela, tillkännage, deklarera, upplysa om
• rapportera, meddela, tillkännage, deklarera
• förkunna, meddela, kungöra, tillkännage, offentliggöra, underrätta, proklamera, förklara, publicera

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • tillkännage — v (tillkännagav, tillkännagivit el. tillkännagett, tillkännagiv) (äv. tillkännagiva (åld.)) …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • meddela — • rapportera, meddela, tillkännage, deklarera • kungöra, offentliggöra, tillkännage, meddela, proklamera, publicera • förkunna, meddela, kungöra, tillkännage, offentliggöra, underrätta, proklamera, förklara, publicera • delge, meddela, anförtro,… …   Svensk synonymlexikon

  • proklamera — • kungöra, offentliggöra, tillkännage, meddela, proklamera, annonsera, publicera • förkunna, meddela, kungöra, tillkännage, offentliggöra, underrätta, proklamera, förklara, publicera • kungöra, offentliggöra, tillkännage, meddela, proklamera,… …   Svensk synonymlexikon

  • publicera — • förkunna, meddela, kungöra, tillkännage, offentliggöra, underrätta, proklamera, förklara, publicera • kungöra, offentliggöra, tillkännage, meddela, proklamera, annonsera, publicera • kungöra, offentliggöra, tillkännage, meddela, proklamera,… …   Svensk synonymlexikon

  • annonsera — • kungöra, offentliggöra, tillkännage, meddela, proklamera, publicera • förkunna, meddela, kungöra, tillkännage, offentliggöra, underrätta, proklamera, förklara, publicera …   Svensk synonymlexikon

  • kungöra — • förkunna, meddela, kungöra, tillkännage, offentliggöra, underrätta, proklamera, förklara, publicera • kungöra, offentliggöra, tillkännage, meddela, proklamera, publicera …   Svensk synonymlexikon

  • offentliggöra — • förkunna, meddela, kungöra, tillkännage, offentliggöra, underrätta, proklamera, förklara, publicera • kungöra, offentliggöra, tillkännage, meddela, proklamera, publicera …   Svensk synonymlexikon

  • anmäla — • rapportera, meddela, tillkännage, deklarera …   Svensk synonymlexikon

  • deklarera — • rapportera, meddela, tillkännage, deklarera …   Svensk synonymlexikon

  • förklara — • förklara, klargöra, klarlägga, förtydliga, belysa, utreda • förkunna, meddela, kungöra, tillkännage, offentliggöra, underrätta, proklamera, förklara, publicera • fastställa, förklara, precisera …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”